województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

E-marketing

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Internet stał się nieodłączną częścią życia. W Polsce dostęp do Internetu ma prawie 2/3 populacji a wg różnych badań średni czas spędzany online wynosi już 4-6 godzin dziennie.* Obecnie nikt chcący wypromować swoją markę, firmę, produkt czy usługę nie może już ignorować tego medium. Wydatki na reklamę online rosną co roku i zaczynają przewyższać wydatki na reklamę w tradycyjnych mediach. Internet jest różnorodnym i szybko zmieniającym się medium. Daje to wiele możliwości dotarcia z przekazem reklamowym do użytkowników, ale też jest dużym wyzwaniem dla marketerów. Ciągle zmieniające się trendy internetowe, powstawanie nowych mediów społecznościowych, rozwój technologii mobilnych, rozwój narzędzi marketingowych, postępująca automatyzacja prowadzenia kampanii powodują konieczność ciągłego dokształcania się w obszarze marketingu internetowego aby móc skutecznie prowadzić promocję i sprzedaż online. Studia Podyplomowe „E-marketing” pozwolą usystematyzować wiedzę z obszaru marketingu internetowego a także przybliżą najnowsze trendy i technologie. Dadzą unikalną możliwość praktycznego poznania nowoczesnych narzędzi służących do prowadzenia różnych typów kampanii marketingowych w Internecie. Zajęcia prowadzone przez wykładowców na co dzień pracujących ze znanymi markami oraz wykorzystujących nowoczesne narzędzia zapewnią szeroką wiedzę o branży marketingu internetowego oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez słuchaczy studiów.
Polityka Prywatności