województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia w przedsiębiorstwie roli menedżera ds. jakości i bezpieczeństwa. Studia skierowane są do osób, które już pracują w przedsiębiorstwach produkujących żywność lub opakowania oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z tym obszarem działalności.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Jakość
Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Jakość
Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych.
Opis: norma ISO (PN – ISO 8402:1996)
Polityka Prywatności