Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Lean Manufacturing

Język wykładowy: polski
Lean Manufacturing jest systemem zarządzania produkcją mającym na celu eliminowanie marnotrawstwa i zapobieganie marnotrawstwu. Do marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, zbędny ruch, jak również powtarzanie czynności, zbędny proces, nadmierne zapasy, braki, złe produkty, niewykorzystaną kreatywność ludzi, częściowo używane systemy (programy komputerowe i związana z nimi administracja), nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Pragnienie tworzenia jest fundamentalną cechą człowieka a produkcja odgrywa decydującą rolę w zasilaniu wzrostu gospodarczego. Lean Manufacturing jest środkiem zwiększającym zdolność firmy do dodawania wartości poprzez eliminację marnotrawstwa. Lean Manufacturing dotyczy czterech specyficznych celów dla wszystkich poziomów organizacji: oferowanie klientowi jakości i obsługi, zapewnienie umiejętności pracownikom opartych na szacunku i współpracy, redukowanie kosztów poprzez eliminowanie marnotrawstwa, stworzenie elastycznego systemu produkcji.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań w ramach Lean Manufacturing w organizacji. Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

  • kreować strategię LM w organizacji;
  • samodzielnie zaplanować i wdrożyć narzędzia LM;
  • przygotować master plan wdrożenia działań LM;
  • mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w
  • organizacji.

Ponadto, absolwent studiów podyplomowych nabędzie między
innymi następujące umiejętności:

  • umiejętności menedżerskie w zakresie Lean Manufacturing,
  • umiejętności promowania zarządzania organizacją zgodnie z
  • filozofią Lean,
  • umiejętności pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Polityka Prywatności