Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Menedżer kultury

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Celem studiów podyplomowych Menedżer kultury jest przekazanie praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi jednostkami kultury i przedsięwzięciami w kulturze. Koncepcja studiów bazuje na połączeniu wiedzy i wieloletniego doświadczenia menedżerów sfery kultury oraz nauczycieli akademickich jednej z wiodących uczelni ekonomicznych. Znaczna część zajęć dydaktycznych realizowana jest przez przedstawicieli kadry zarządzającej teatrów z Poznania i Warszawy.
Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności