Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Menedżer w opiece zdrowotnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju potencjału menadżerskiego. W ramach studiów absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: budowania wizerunku, ukierunkowania wiedzy na zarządzanie w opiece zdrowotnej, skonfrontowanie własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

Uprofilowanie programu studiów przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo - dydaktyczni, jak i menedżerowie podmiotów leczniczych.

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności