Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Język wykładowy: polski
Cel studiów:
  • Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach.
  • Przedstawione zostaną również zasady opodatkowania i oskładkowania w aspekcie międzynarodowym, w tym metody i zasady unikania podwójnego opodatkowania, rozliczanie delegacji zagranicznych oraz konsekwencje podatkowe i składkowe oddelegowania pracownika do pracy za granicę, a także zatrudnienia obcokrajowca.
  • Słuchacze nabędą praktycznych umiejętności ustalania wynagrodzenia pracownika oraz świadczeń pochodnych (np. delegacji za podróże służbowe, świadczeń za godziny nadliczbowe, pracę w sobotę, niedzielę i święto, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop czy odpraw), tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik oraz program kadrowo-płacowy Asseco). Poprawnie wdrożony i odsługiwany program kadrowo-płacowy ułatwia i przyspiesza pracę oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach. Dodatkowo, znajomość programu Płatnik jest niezbędna w przypadku płatników zgłaszających więcej niż 5 osób ubezpieczonych, którzy są zobowiązani do dwustronnej wymiany dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS za pośrednictwem tego programu (Art. 47a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
Polityka Prywatności