Poznań, Polska

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotu Biznes i zarządzanie

Język wykładowy: polski
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kryteria przyjęć:

» UEP - kierunki wg matury

Kontakt:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
Katalog rekrutacyjny


Polityka Prywatności