Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie sprzedażą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele i zadania studiów: przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych. Zadania Studium ukierunkowane są na przekazanie nowoczesnej wiedzy z zarządzania sprzedażą oraz zaznajomienie słuchaczy z konkretnymi metodami i narzędziami z tego zakresu, możliwymi do zastosowania w praktyce gospodarczej.

Słuchacze będą mogli doskonalić swoje kwalifikacje w ramach kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą, takich jak: kierowanie grupą sprzedawców, przywództwo i rozwój umiejętności menedżera sprzedaży, kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientami oraz planowanie i controlling sprzedaży.

Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z następujących dziedzin: psychologia sprzedaży, budowanie planów sprzedaży, zarządzanie cenami i kanałami dystrybucji, planowanie działań marketingowych wspierających sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych czy motywowanie zespołu sprzedawców.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych). Uczestnikami studium mogą być menedżerowie działów sprzedaży/handlowych lub osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji. Studium jest kierowane także do pracowników innych działów (marketingu, rozwoju produktu, obsługi klienta), które blisko współpracują z działem sprzedaży i chcą zrozumieć istotę jego funkcjonowania.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności