Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Studia podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie są studiami bezpłatnymi dla uczestników, realizowanymi w ramach projektu "Postaw na jakość –realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr UDA-POKL.04.01.01-00-338/08-00.

Celem projektu jest m.in. rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie i realizację nowych kierunków studiów podyplomowych. Będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r.
Polityka Prywatności