województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Socjoterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Celem studiów jest psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą, a w szczególności do:

  • uzyskanie kwalifikacji do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą,
  • nabycie umiejętności pracy z grupą,
  • nabycie umiejętności organizowania oddziaływań o charakterze psychokorekcyjnym,
  • nabycie umiejętności projektowania oddziaływań z uwzględnieniem różnych form pomocy psychologicznej.
Polityka Prywatności