województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studium coachingu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować relację służącą osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta.  Podczas studiów dajemy możliwość wypracowania świadomości właściwego rozróżniania poszczególnych modeli, technik i narzędzi pracy coachingowej oraz  ich dobierania adekwatnie do potrzeb klienta. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki poznane modele, techniki i narzędzia, osadzając je w całości procesu coachingowego.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.

Najważniejsze cele szczegółowe studium:

  • Poznanie naukowych podstaw coachingu, w tym psychologii coachingu
  • Zaznajomienie z kluczowymi specjalnościami coachingu, w tym coachingiem rozwoju osobistego, coachingiem kariery, coachingiem menedżerskim
  • Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej
  • Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki
  • Zbudowanie świadomości standardów etycznych koniecznych dla efektywnej pracy coacha i umiejętności zachowania się w sytuacjach dylematów etycznych.
Polityka Prywatności