województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Studia realizowane są w systemie studiów niestacjonarnych. Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych – AutoCAD, Photoshop, Corel Draw, Blender, Flash MX, HTML. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z problemami dotyczącymi modelowania geometrycznego z użyciem programu AutoCAD oraz innych programów do modelowania i renderingu, np. Blender, a także z zastosowaniem AutoCADa do projektowania architektonicznego, z podstawami tworzenia stron internetowych i animacji (HTML, Flash MX), ze specyfiką grafiki rastrowej z użyciem programu GIMP i Photoshop oraz grafiki wektorowej (Corel Draw). Program zastosowań praktycznych uzupełniony jest o elementy programowania w nowoczesnym języku skryptowym Python. Elementy programowania obejmują także swym zakresem podstawy przetwarzania obrazów i proste zastosowania webowe. Zagadnienia technik poligraficznych obejmują elementy poligrafii i elementy projektowania graficznego. Komputerowe programy graficzne i fundamentalne zagadnienia związane z DTP (desktop publishing): modele barw, rozdzielczość, rastry, profile barwne, „nadlewki”, znaczniki, formaty graficzne itd. Podstawowe informacje nt. najbardziej popularnych techniku druku (druk offsetowy, sitodruk, druk atramentowy, druk cyfrowy) oraz introligatorstwo i procesy wykończeniowe. Elementy projektowania graficznego zawierają ponadto zagadnienia związane z edycją obrazów cyfrowych i typografią. Studia prowadzone są przez osoby specjalizujące się w zakresie nauczanych programów komputerowych. Elementy teoretyczne realizowane są poprzez praktyczne ćwiczenia na konkretnych przykładach i zadaniach.
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Polityka Prywatności