województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Menedżer jakości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kształcenie odbywa się w dwóch modułach: podstawowym – „Menedżer jakości” i specjalistycznym – „Menedżer jakości systemów bezpieczeństwa żywności”. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001/OHSAS 18001, ISO 27001, a w zakresie bezpieczeństwa żywności – ISO 22000. Końcowym efektem w module podstawowym jest uzyskanie certyfikatów: audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji (ISO 27001) oraz pełnomocnika ZSZ, a w module specjalistycznym certyfikatu audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności i audytora wewnętrznego HACCP.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, dla osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego sytemu zarządzania jakością, certyfikat audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji, certyfikat pełnomocnika ZSZJ bądź certyfikat audytora wewnętrznego HACCP i systemu bezpieczeństwa żywności.
Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Polityka Prywatności