województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Metody wytwarzania oprogramowania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Tematyka studiów obejmuje najważniejsze problemy analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych. Absolwenci będą predysponowani do tworzenia oprogramowania działającego w różnych środowiskach, realizowanego w różnych językach i przy pomocy szerokiej gamy metod i narzędzi deweloperskich a przez to znajdujących zastosowanie praktycznie w każdej sferze wymagającej wsparcia technologią IT. Studia prowadzone są w oparciu o bazę dydaktyczną oraz laboratoryjną Katedry Informatyki AGH.
Polityka Prywatności