województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Programowanie aplikacji webowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internetu, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Studia informatyczne nie koncentrują się na nauce narzędzi, dlatego niniejsze studia podyplomowe stanową uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych, a także stanowią możliwość aktualizacji wiedzy dla osób, które edukację informatyczną zakończyły kilka lat temu. Są one przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale również dla absolwentów kierunków pokrewnych (matematyka, fizyka, ekonometria itp.). Od słuchaczy wymaga się jedynie średniej znajomości pojęć związanych z programowaniem, obejmujących takie zagadnienia jak: pojęcie zmiennej, proste typy danych, instrukcje sterujące przebiegiem programu (instrukcje warunkowe, iteracyjne), podprogramy i ich zastosowanie, procedury, funkcje, przekazywanie parametrów, programowanie strukturalne, przetwarzanie tablic i plików, wykorzystanie rekordów. Pożądana jest również ogólna wiedza na temat podstaw systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Niezbędne minimum wiedzy do rozpoczęcia tych studiów to styczność z przynajmniej jednym dowolnym językiem programowania.
Polityka Prywatności