województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Wentylacja i klimatyzacja obiektów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach. Studia są kierowane do osób zatrudnionych w firmach branży klimatyzacyjnej, biurach projektowych oraz produkujących urządzenia, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze. Absolwent studiów podyplomowych nabywa wiedzę z zakresu klimatyzacji obiektów, instalacji ogrzewania, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapozna się również z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowaniem automatyki i sterowania w instalacjach klimatyzacyjnych oraz zagadnieniami z wentylacji pożarowej.
Wentylacja
Wentylacja – cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Można również mówić o wentylacji jako systemie zamkniętym występującym np. w samolotach, gdzie zużyte powietrze jest filtrowane, a następnie mieszane z tlenem, regulowana jest temperatura i wilgotność, a powietrze powraca do kabin.
Polityka Prywatności