województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz uzyskanie certyfikatów przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością (SZJ), tzw. Pełnomocnika SZJ oraz audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP). Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przeznaczone są dla: osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i doskonaleniem jakości w przedsiębiorstwach, kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości, osób pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności, chcących rozwijać dalszą karierę zawodową w problematyce związanej z zarządzaniem jakością, osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania oraz certyfikat przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (tzw. Pełnomocnika SZJ).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności