województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie nieruchomościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia organizowane są w trybie jednostopniowym. Składają się z części wykładowej, prowadzonej przez Wydział Zarządzania (288 godz.). Celem studiów i praktyk jest przekazanie wiedzy i umiejętności odpowiednich zakresów prawa, ekonomii i zarządzania dla uzyskania licencji państwowej zarządcy nieruchomościami.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:
Polityka Prywatności