województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie projektami informatycznymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia mają na celu przygotowanie kadr przedsiębiorstw IT do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz przeprowadzenia analizy biznesowej architektury tworzonego oprogramowania. Przedstawienie najbardziej popularnych klasycznych i zwinnych metod zarządzania umożliwi optymalny wybór efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu. Studia będą obejmować zagadnienia klasycznego (PMBOK) i zwinnego (SCRUM) zarządzania projektami, procesów wytwarzania oprogramowania (w tym programowania ekstremalnego XP), wspomagania narzędziowego wytwarzania oprogramowania, zapewnienia jakości (ISTQB). Duży nacisk został położony na zrozumienie całego otoczenia związanego z prowadzenia wielu projektów dotyczy to zagadnień odwzorowania i integracji klasycznych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami, a także środowiska zarządzania programem i portfelem projektów. Drugim obszarem studiów są zagadnienia związane z zarządzaniem produktem oraz wysokopoziomową architekturą oprogramowania. Ten obszar jest wspierany poprzez modelowanie biznesowe bazujące na BPMN, architektury korporacyjne (SOA – architektury bazujące na usługach), zwinne metodyki zarządzania produktem, estymację oprogramowania oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

Program studiów obejmuje ponadto zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, aspekty prawne działalności firm informatycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

Na studiach oceny będą wystawiane poprzez egzaminy i zaliczenia w oparciu o praktyczne wykonanie zadań. Praktyczne wykonywanie zadań będzie koncentrować się przykładowo na opracowaniu zasad prowadzenia konkretnego projektu informatycznego wyskalowanych do jego wielkości i złożoności.

Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę pomocną przy zdawaniu egzaminów zewnętrznych: PMP z zakresu metodyk zarządzania projektami bazującymi na metodyce PMBOK, Scrum Master, Scrum Product Owner, ISTQB obejmującego procesy testowania oprogramowania oraz z zakresu modelowania biznesowego i tworzenia architektury korporacyjnej oprogramowania. Program studiów przewiduje mocne powiązanie wykładów z warsztatami również w środowisku laboratoryjnym, na których będą wdrażane najlepsze praktyki, techniki i narzędzia. Wiele z tych rozwiązań będzie wspomagane poprzez odpowiednie systemy informatyczne.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności