województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie systemami logistycznymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia mają na celu rozwijanie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania logistycznego. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Nadrzędnym celem studiów jest dwustronny, łączący teorię z praktyką, przekaz wiedzy. Właściwie dobrane proporcje wykładów oraz ćwiczeń dają możliwość zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności