Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Administracja publiczna

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Opis studiów: Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu prawa, administracji lub bezpieczeństwa.

Program studiów kierowany jest w szczególności do osób pełniących różne funkcje w organach administracji publicznej wszystkich szczebli, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz kandydatów na stanowiska w administracji publicznej. Wiedza i umiejętności nabywane w czasie studiów mogą okazać się bardzo przydatne również dla osób zatrudnionych w szeroko rozumianej administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych standardami działania współczesnej administracji.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności