Lublin, Polska

Coaching i mentoring

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych, mająca na celu kształtowanie postawy coacha i przygotowanie do pełnienia zawodu. Studia przygotowują do pracy z różnym typem klienta, z wykorzystaniem life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu.
Polityka Prywatności