województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Malarstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Studia kierowane są do:
  • absolwentów studiów magisterskich w zakresie malarstwa, którzy pragną pogłębić swoje poszukiwania twórcze,
  • absolwentów innych kierunków artystycznych pragnących poszerzyć wachlarz swoich umiejętności warsztatowych i kreacyjnych,
  • nauczycieli plastyki i instruktorów w placówkach kulturalno-oświatowych, którzy są zainteresowani udoskonaleniem warsztatu malarskiego.
  • absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie malarstwa.

Uzyskane umiejętności po ukończeniu studiów podyplomowych:
Udoskonalenie warsztatowych malarskiego oraz rozwój zdolności kreacyjnych w obszarze malarstwa i rysunku. Zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu sztuki aktualnej (w tym nowych tendencji w malarstwie). Zrealizowanie spójnego zestawu prac malarskich, który może stać się początkiem do dalszych, indywidualnych poszukiwań w obszarze malarstwa, a także dającego możliwość zaistnienia w formie wystawy.

Studia podyplomowe mają na celu pogłębianie i udoskonalanie umiejętności i wiedzy z zakresu malarstwa i teorii malarskich. Celem jest też wypracowanie w czasie trwania kursu zestawu prac, które mogłyby stać się wstępem do aktywności twórczej na polu sztuki i stanowić ofertę wystawową dla galerii sztuki.
Malarstwo
Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Malarstwo
Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem.
Autor: Simonides z Keos, przytoczone przez Plutarcha, De gloria Athniensium, 3
Malarstwo
Malarstwo, te plamy barwne, zgrupowane według określonego kryterium.
Autor: Maurice Denis
Malarstwo
Malarstwo może nie być wiodącą dziedziną sztuki, ale bez wątpienia nigdy całkowicie nie zaniknie. To bardzo istotny aspekt ludzkiej działalności i wrażliwości.
Autor: Marlene Dumas
Polityka Prywatności