województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Mediacja szkolna i sądowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich w szczególności w zakresie prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji.

Celem studiów jest psychopedagogiczne i prawne przygotowanie studentów do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych.
Absolwenci studiów mogą prowadzić mediacje szkolne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach oraz ubiegać się o wpisanie na listę mediatorów sądowych.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania.
Polityka Prywatności