województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Muzealnictwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne

Opis Studiów: Podyplomowe Studia Muzealnicze skierowane są do:

  • pracowników placówek muzealnych,
  • twórców i opiekunów szkolnych, regionalnych i parafialnych izb pamięci,
  • osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką muzealnictwa i kolekcjonerstwa.

Studia mają charakter dokształcający, ich celem jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu funkcjonowania, organizacji i zarządzania tego typu placówką.

Program studiów obejmuje ogółem 188 godzin zajęć, w tym 48 godzin wykładów, 92 godziny ćwiczeń, 16 godzin zajęć laboratoryjnych oraz 8 godzin poświęconych na seminarium dyplomowe. Ponadto przewidziano 3-dniowy wyjazd studyjny do Warszawy (łącznie 24 godziny zajęć w terenie) celem zapoznania się z funkcjonowaniem wybranych muzeów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz grono praktyków - muzealników reprezentujących różne placówki muzealne: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku i Muzeum - Pałac w Wilanowie. Zajęcia typu ćwiczeniowego i laboratoryjnego odbywają się m.in. we wskazanych wyżej muzeach.

Polityka Prywatności