województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych (ukończone studia licencjackie lub magisterskie, specjalność nauczycielska), chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Słuchaczami studiów mogą być także absolwenci innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców języka polskiego, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie.
Autor: David Perry
Nauczanie
Według Łozanowa dobrze poprowadzony koncert pozwala nauczyć sześćdziesięciu procent materiału w ciągu pięciu procent czasu zużywanego przy metodach tradycyjnych.
Autorzy: Terry Wyler Webb, Douglas Webb, Accelerated Learning With Music: A Trainer's Manual
Nauczanie
Ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące i emocjonalnie monotonne lekcje po prostu nie zostaną zapamiętane.
Autor: Launa Ellison, What Does The Brain Have To Do With Learning?
Polityka Prywatności