województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Prawne instrumenty ochrony środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Cel: W odpowiedzi na potrzeby wynikające z szybkiego rozwoju i ciągłych zmian regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie planowane jest uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych "Prawne instrumenty ochrony środowiska".
Polityka Prywatności