województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Programowanie i informatyka w szkole

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne

Przygotowanie słuchacza do wykorzystywania środków i metod informatyki w pracy zawodowej, a w szczególności w nauczaniu przedmiotów: "Technologia informacyjna i komunikacyjna" "Informatyka" ( lub równorzędnego), w dydaktyce innych przedmiotów oraz w pracach administracyjnych szkoły.

Uzyskane kwalifikacje: uprawniające do nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej lub w podstawowej, umiejętności wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych w pracy administracyjnej.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk.

Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Polityka Prywatności