województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Surdologopedia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Przeznaczone: dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, emisji głosu, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną terapię osób głucho-niewidomych, i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.
Polityka Prywatności