województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zamówienia publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Opis studiów: celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania środków publicznych oraz przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności