województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Integrowana produkcja i ochrona roślin

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona roślin
Ochrona roślin – dział produkcji roślinnej, którego celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez agrofagi oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez fitopatologię, entomologię i herbologię. W ochronie roślin stosuje się metody:
Produkcja
Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to:
Polityka Prywatności