województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Neurologopeda legitymuje się uprawnieniami do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów o przypadki zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.
Polityka Prywatności