Akademia Sztuki Wojennej

Zaangażowanie Polski w euroatlantyckich i europejskich strukturach bezpieczeństwa stwarza potrzebę przygotowania polskich specjalistów ze znajomością zagadnień wojskowych i obronnych, swobodnie poruszających się w obszarze bezpieczeństwa. Poszerza się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy aktywnie wspierać będą polskie członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i zasilą struktury państwowe, międzynarodowe oraz godnie będą reprezentować nasz kraj w instytucjach międzynarodowego bezpieczeństwa. Odpowiedzią na powyższe wymogi jest oferta studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej. Studia adresowane są do żołnierzy zawodowych, pracowników administracji państwowej, nauczycieli akademickich, dziennikarzy a także do osób zainteresowanych tą problematyką – wywodzących się z innych środowisk.
Polityka Prywatności