Wrocław, Polska

Coaching z elementami psychologii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem Programu jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia coachingu oraz postawy coacha. Studia bardzo dobrze przygotowują do korzystania z narzędzi i technik coachingowych. Ponieważ nie każdy uczestnik programu chce być profesjonalnym coachem i prowadzić formalne sesje, dlatego zajęcia zostały przygotowane również z myślą o osobach, które w swojej pracy zamierzają wykorzystywać tylko pewne elementy coachingu (m.in.: w zarządzaniu, motywowaniu, rozwijaniu kompetencji, doradztwie zawodowym, trenerstwie, sprzedaży, nauczaniu, psychoterapii).

Kontakt:

ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław
tel. + 48 22 103 26 30
Polityka Prywatności