Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Tester oprogramowania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Cel
Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np., testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych.

Korzyści
Dzięki doświadczonym wykładowcom oraz programie kursu skupionym na umiejętnościach praktycznych, najpopularniejszych obecnie narzędziach na rynku IT, oraz najlepszych praktykach, absolwenci kierunku będą mieli dużą przewagę na rynku pracy. Koszt złej jakości oprogramowania przekracza często wielokrotnie nakład na wytworzenie samego oprogramowania. Dlatego firmy, nie tylko z branży IT, nieustannie poszukują inżynierów oprogramowania i testerów dla aplikacji zarówno mobilnych jak i serwerowych. Absolwenci otrzymują nieodpłatnie zaświadczenie ukończenia szkolenia: Tester oprogramowania.

Dodatkowo każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu testerskiego ISTQB Foundation Level w ramach egzaminu organizowanego przez WSB WZ w Chorzowie, w współpracy z testerzy.pl , za dodatkową, (niższą niż standardowa) opłatą.

Praktyczny charakter studiów
Program kierunku jest zorientowany na umiejętności praktyczne, w czasie każdych zajęć przynajmniej połowa czasu będzie poświęcana rozwijaniu umiejętności programistycznych. Część zajęć będzie poświęcona programowaniu w języku Python. Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce, absolwenci będą mieli realny wpływ na poprawę jakości oprogramowania oraz zmniejszenie czasu jego wytwarzania. Duży nacisk w czasie tego kursu będzie na pisanie kodu i integrację narzędzi do automatyzacji. W ramach studiów, uczestnicy będą wykonywać projekt. Projekt wymaga wykorzystania nabytych umiejętności do rozwiązania złożonego problemu pod opieką wykładowcy. Program kierunku oraz wykładowcy pomogą uczestnikom w przygotowaniu się do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB Foundation Level.

Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do platformy serwerowej z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

Polityka Prywatności