Rzeszów, Polska

Ochrona danych osobowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/ochrona-danych-osobowych

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności