województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo zawodowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych . Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć etyki, psychologii, pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.
Polityka Prywatności