Szczecin, Polska

Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu

Język wykładowy: polski

Cele i zakres merytoryczny :

Metody specjalne fizjoterapii, do których należy terapia manualna rozwijają się bardzo dynamicznie. Absolwenci kierunków fizjoterapii często nie wiedzą, która szkoła terapii manualnej da najwięcej narzędzi do pracy z pacjentami, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów powstały studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z koncepcjami różnych szkół terapii manualnej jak i osteopatii.

Medycyna manualna (terapia manualna) jest jednym z działów medycyny, zajmującym się badaniem i leczeniem czynnościowych, a więc odwracalnych zaburzeń w układzie narządu ruchu. Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) terapia manualna to „wyspecjalizowany obszar fizjoterapii poświęcony postępowaniu w chorobach nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i stosowaniu wysoce swoistych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń leczniczych”, które są dopasowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Polityka Prywatności