Gliwice, Polska

Agent celny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Agent celny, nazywany popularnie celnikiem, jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.Przede wszystkim zajmuje się on wszystkimi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej. Celnik oblicza i przyjmuje opłaty celne i podatkowe, odpowiadatakże za prowadzenie magazynu celnego. Ukończenie studiów AGENT CELNY daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu z przyszłością. Absolwenci kierunku zdobędą poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego. W toku studiów słuchacze zdobędą szczegółową wiedzę o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej, o Unijnym Kodeksie Celnym. Zdobędą umiejętność analizowania i przygotowywania dokumentacji celnej. Przyszli celnicy zapoznają się również z metodami jakimi posługują się przemytnicy, przewożący towar, wyszkolą się w rozpoznawaniu dzieł sztuki, poznają listy zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.
Polityka Prywatności