Katowice, Polska

Akademia Trenerów Biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany.
Polityka Prywatności