Katowice, Polska

Coaching i mentoring

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studium jest przygotowanie specjalistów do zawodowego wspierania ludzi i organizacji na drodze ich kariery zawodowej i w rozwoju osobistym. Podczas studiów przyszli coache zapoznają się z narzędziami coachingu oraz wypracują sposoby pracy, oparte o własne kompetencje emocjonalne, relacyjne i afiliacyjne.
Polityka Prywatności