Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Doradca podatkowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów zawsze oparte o praktykę. Praktycy, wykładowych posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu doradztwa podatkowego, biegli sądowy, praktycy współpracujący z Krajową Izbą Doradztwa Podatkowego.
Doradca
Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
Doradca
Gniew jest najgorszym doradcą.
Opis: przysłowie żydowskie
Polityka Prywatności