Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów podyplomowych „Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym” jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się transportem kolejowym, zwłaszcza w obszarze infrastruktury tej gałęzi transportu. Zajęcia prowadzone przez najlepszych dydaktyków i praktyków umożliwią zdobycie kompetencji pozwalających na kontynuację bądź zdobycie pracy w przedsiębiorstwach transportowych i przemysłowych na stanowisku specjalisty ds. infrastruktury kolejowej. Kompetencje te pozwolą na pracę w charakterze osoby odpowiedzialnej za projektowanie, budowę, utrzymanie i zarządzenie infrastrukturą kolejową oraz systemami SRK, a także opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.
Polityka Prywatności