Dąbrowa Górnicza, Polska

Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji oraz wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji oraz przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Danych Osobowych.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności