Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie projektami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych jest edukacja uczestników w zakresie stosowania standardu PRINCE2®. Metodyka PRINCE2® jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów Zarządzania Projektami. Studia przygotowują do egzaminu PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.

Najbardziej znana metodyka zarządzania projektami, powszechnie stosowana w projektach komercyjnych (zarządczych, strukturalnych, procesowych, marketingowych, informatycznych i innych). Metodyka PRINCE2® jest na tyle elastyczna, że można ją zastosować w każdym projekcie niezależnie od jego skali i rodzaju.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności