Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Obecny intensywny rozwój kolei w Polsce i na świecie, w tym kolei szybkich, oraz potrzeba wsparcia branży kolejowej nowoczesnym (obowiązkowym), europejskim modelem zarządzania bezpieczeństwem zainicjowały otwarcie w 2014 roku jedynego w Polsce na Katedrze Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej ( wykorzystując dotychczasowe doświadczenie merytoryczne i organizacyjne) kierunku studiów podyplomowych pt.: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Kierunek ten jest odpowiedzią na konieczność kształcenia i ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.
System
System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy oraz realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność).
Polityka Prywatności