Gdańsk, Polska

Analityk finansowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Analiza finansowa to nie tylko tworzenie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowych firmy, ale także ciągły monitoring wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – usprawnienie działania przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności