Liczba studentów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2011/2012

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2011/2012 w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 4,2 tys. i wyniosła 189,6 tys. (z czego 117,1 tys. w uczelniach publicznych, a 72,4 tys. w niepublicznych). Warto zauważyć, że wśród słuchaczy zwiększa się udział szkół niepublicznych (wzrost o 5,4 tys. – 8%) kosztem szkół niepublicznych (spadek o 1,3 tys. – 1,1%).

W porównaniu z rokiem akademickim 2005/2006 liczba ta wzrosła o 53,7 tys. osób, (39,5%), a w stosunku do 1995 roku ponad 3-krotnie. Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 70,3% wszystkich słuchaczy, ich liczebność była na bardzo podobnym poziomie jak rok wcześniej.

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku 2010/11 cieszyły się kierunki:
- ekonomiczne i administracyjne – 53,9 tys. słuchaczy,
- pedagogiczne – 51,0 tys. (w tym nauczycielskie – 28,8 tys.),
- medyczne – 31,0 tys.

W roku akademickim 2011/2012 wydano 143,2 tys. świadectw ukończenia studiów podyplomowych, z czego 67,6% kobietom. Zdecydowanym liderem, zarówno jeśli chodzi o słuchaczy jak i wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest województwo mazowieckie.

źródło: Szkoły Wyższe i ich finanse, GUS
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-27 18:51:35


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse
Polityka Prywatności