Liczba studentów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/18 w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 1,5 tys. i wyniosła 159,5 tys. (w tym w uczelniach publicznych studiowało 82,8 tys. osób, a w niepublicznych 76,6 tys.). W odniesieniu do roku akademickiego 2016/17 w szkołach publicznych odnotowano spadek liczby słuchaczy o 1,3 tys. osób (tj. 1,5%), zaś w szkołach niepublicznych liczba słuchaczy wzrosła o 2,7 tys. (tj. 3,7% w stosunku do poprzedniego roku). Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 72,1% wszystkich słuchaczy.

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku poprzednim, cieszyły się kierunki, należące do podgrup:
- pedagogicznej – 47,6 tys. słuchaczy (29,8% ogółu słuchaczy),
- biznesu i administracji – 34,8 tys. słuchaczy (21,8% ogółu słuchaczy),
- medycznej – 34,3 tys. słuchaczy (21,5% ogółu słuchaczy).

W roku akademickim 2017/18 naukę na studiach podyplomowych podjęło 1,7 tys. cudzoziemców. Największa ich liczba pochodziła z Ukrainy (25,0%) oraz Słowacji (24,1%). Cudzoziemcy w Polsce kształcili się głównie na kierunkach studiów z podgrupy biznesu i administracji (60,4%) w uczelniach ekonomicznych (60,3%).

źródło: Szkoły Wyższe i ich finanse, GUS
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 09:21:27


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse
Polityka Prywatności