Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ LOTNISKOWĄ. Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: (12) 628-20-07, (12) 628-22-04

Celami Studiów są: zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania lotnisk, aktualnymi problemami infrastruktury lotniskowej i zarządzania nią, a także przekazanie najnowszych wiadomości i doświadczeń w tym zakresie. W programie Studium znajdują się takie zagadnienia jak: budowa i eksploatacja lotnisk, ochrona środowiska (np. hałas lotniczy i inne czynniki mające wpływ na środowisko), sterowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo, a także zagadnienia prawne, ekonomiczne i marketingowe.