Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ LOTNISKOWĄ. Wydział Inżynierii Lądowej

Miasto: Kraków
Kierunek studiów: ekonomiczne - zarządzanie i administracja

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: (12) 628-20-07, (12) 628-22-04

Celami Studiów są: zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania lotnisk, aktualnymi problemami infrastruktury lotniskowej i zarządzania nią, a także przekazanie najnowszych wiadomości i doświadczeń w tym zakresie. W programie Studium znajdują się takie zagadnienia jak: budowa i eksploatacja lotnisk, ochrona środowiska (np. hałas lotniczy i inne czynniki mające wpływ na środowisko), sterowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo, a także zagadnienia prawne, ekonomiczne i marketingowe.Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja